image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: [email protected]Zde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Zakládání a prodej společností

Zakládání společností

Založíme společnost podle Vašich představ a zajistíme vše potřebné k zahájení její činnosti. Zápis společnosti do obchodního rejstříku zajistíme do jednoho týdne od obdržení posledního potřebného podkladu. Pokud máte časový prostor přibližně 10 dní před zahájením Vašich podnikatelských aktivit, je vždy výhodnější a bezpečnější si založit novou společnost, jejíž orgány budete mít od počátku pod kontrolou, díky čemuž si můžete být zcela jisti její bezdlužností. Navíc ihned po založení společnosti, v období před jejím zápisem do obchodního rejstříku, mohou již zakladatelé činit právní úkony na účet společnosti. Tzv. ready-made společnosti mají tedy smysl pouze v případě, že Vaši obchodní partneři vyžadují IČ Vaší společnosti ihned, ve všech ostatních případech je jednoznačně výhodnější založení nové společnosti na míru.

Cena:

 1. Společnost s ručením omezeným za 11 900,- Kč.
 2. Akciová společnost za 39 900,- Kč.

Výhody založení společnosti u nás:

 1. Upravíme vztahy mezi společníky tak, aby odpovídaly Vašim potřebám.
 2. Projednáme s Vámi optimální nastavení vztahů mezi orgány společnosti a doporučíme ideální znění zakladatelského dokumentu.
 3. Za účelem omezení podnikatelských i nepodnikatelských rizik Vám doporučíme vhodnou volbu holdingové struktury.
 4. Zajistíme kompletní podklady pro vznik společnosti a k zahájení Vašeho podnikání včetně registrace k dani z příjmů právnických osob příp. k DPH.
 5. V ceně jsou již zahrnuty veškeré notářské, správní i soudní poplatky, tj. odměna notáře za sepsání notářského zápisu, správní poplatek za ohlášení živnosti volné a soudní poplatek za podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 6. Nabízíme možnost umístění sídla společnosti v Praze 10 za měsíční poplatek pouze 99,- Kč (není podmínkou).
 7. Sdělíme Vám, které záležitosti musí orgány společnosti pravidelně plnit ve vzájemných vztazích a ve vztahu k obchodnímu rejstříku, a budete-li mít zájem, nabídneme Vám naši součinnost.

V případě Vašeho zájmu o založení společnosti nás kontaktujte telefonicky nebo emailem na [email protected], obratem Vám zašleme k doplnění tabulku s informacemi potřebnými k založení společnosti a po jejím doplnění učiníme neprodleně vše potřebné k úspěšnému zahájení Vašeho podnikání.

Prodej ready made společností

Potřebujete-li realizovat Vaše podnikatelské plány ihned, máme pro Vás k tomuto účelu založené tzv. ready made společnosti, se kterými můžete začít plnit své podnikatelské záměry ihned po podpisu převodních dokumentů.

Převádíme ready made společnost s ručením omezeným za 14 900,- Kč, přičemž v ceně je zahrnut kompletní servis včetně soudního poplatku za rejstříkové řízení týkajícího se zápisu změn.

Proč si koupit společnost od nás?

 1. Prodáváme pouze společnosti, které nikdy nebyly užity k podnikatelské ani jiné činnosti, přičemž uvedené je zaručeno a pokryto odpovědností advokáta.
 2. Společnosti jsou připraveny k okamžitému použití.
 3. Připravíme veškerou dokumentaci k převodu a ohlásíme všechny změny na příslušné úřady.
 4. Nabízíme možnost ponechání sídla na stávající adrese pouze za měsíční poplatek 99,- Kč.
 5. Společnosti mají zřízen bankovní účet bez poplatků.
 6. Při převodu společnosti Vám sdělíme, které záležitosti musí orgány společnosti pravidelně plnit ve vzájemných vztazích a ve vztahu k obchodnímu rejstříku, a budete-li mít zájem, nabídneme Vám naši součinnost.

Naše služby

Zpět na hlavní stranu