image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Odkazy

Rejstříky

 1. Obchodní rejstřík a Sbírka listin
 2. Živnostenský rejstřík
 3. Insolvenční rejstřík
 4. Katastr nemovitostí
 5. Veřejné dražby a veřejné zakázky
 6. Obchodní věstník
 7. Obchodní rejstříky v členských státech EU
 8. Katastry nemovitostí v členských státech EU
 9. Insolvenční rejstříky v členských státech EU

Daně

 1. Registr ekonomických subjektů
 2. Nespolehlivý plátce daně

Legislativa

 1. Sbírka zákonů
 2. Právní předpisy v legislativním procesu

Justice a orgány veřejné správy

 1. Informace o probíhajícím soudním řízení
 2. Ústavní soud České republiky
 3. Nejvyšší soud České republiky
 4. Nejvyšší správní soud České republiky
 5. Příslušnost a kontaktní údaje správních orgánů

Profesní komory

 1. Česká advokátní komora
 2. Notářská komora České republiky
 3. Exekutorská komora
 4. Komora auditorů České republiky
 5. Komora daňových poradců
 6. Komora soudních znalců České republiky
 7. Komora patentových zástupců České republiky
 8. Komora soudních tlumočníků České republiky

Datové schránky

 1. Přístup do datové schránky
 2. Seznam držitelů datových schránek

Naše advokátní kancelář neodpovídá za funkčnost a obsah shora uvedených internetových stránek.

Zpět na hlavní stranu