image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní služby jak v rámci individuálních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak v oblasti kolektivního vyjednávání. Konkrétně zajišťuje zejména následující právní služby:

Vznik, změna a zánik pracovního vztahu

 1. návrh a revize pracovních smluv
 2. právní poradenství při sjednání pracovních podmínek, školení a rozvoje zaměstnanců
 3. dohody o hmotné odpovědnosti
 4. konkurenční doložky
 5. ukončení pracovního poměru výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením
 6. asistence při hromadném propouštění

Vnitřní předpisy, agenturní zaměstnávání, kolektivní vyjednávání

 1. příprava organizačního a podpisového řádu
 2. právní podpora při organizační změně či restrukturalizaci
 3. vyjednávání s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců
 4. strukturování a revize kolektivní smlouvy

Zastupování v řízení před soudy

 1. uplatňování odpovědnosti zaměstnance resp. zaměstnavatele za škodu
 2. vymáhání nároků v souvislosti se skončením pracovního poměru
 3. zastupování v řízení o neplatnosti výpovědi

Naše služby

Zpět na hlavní stranu