image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme klientům veškeré právní služby, při nichž přistupujeme ke každé záležitosti zvláště citlivě a s respektováním postoje klienta k věci. Konkrétně zajišťuje zejména následující právní služby:

Majetkové uspořádání vztahů mezi manželi

 1. Poradenství v oblasti předmanželských smluv
 2. Doporučíme varianty uspořádání majetkových vztahů mezi manželi např. s ohledem na jejich podnikatelské aktivity a rizika s tím spojená
 3. Zúžení a rozšíření společného jmění manželů
 4. Příprava dohod o vypořádání společného jmění manželů

Statusové věci a rodičovská odpovědnost

 1. Mimosoudní uznávání otcovství
 2. Zastupování v řízení o určení otcovství před soudem
 3. Zastupování v řízení o popření otcovství
 4. Zbavení, omezení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 5. Poradenství při správě jmění nezletilých

Rozvody a související záležitosti

 1. Úprava poměrů k nezletilým dětem v době před rozvodem a po rozvodu manželství
 2. Aktivní zastupování při jednání o dohodě na řešení rozvodu nespornou cestou
 3. Příprava návrhů na rozvod manželství a zastupování v rozvodovém řízení
 4. Zastupování v řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství
 5. Řešení bytových vztahů po rozvodu

Výživné a další nároky

 1. Právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného dítěti nebo rozvedenému manželu
 2. Uplatňování nároků neprovdaných matek
 3. Příprava, revize smluv o výživném

Naše služby

Zpět na hlavní stranu