image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Správa a vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům komplexní správu pohledávek. Zabezpečujeme celý proces od zasílání předžalobních upomínek k úhradě, přes přípravu a podání žalob, zastupování klientů v soudním či rozhodčím řízení až po následné zastupování v řízení exekučním. Po dohodě s klientem volíme individuální přístup k dlužníkům při jednání o případných dohodách o splátkách či jiné formě mimosoudního řešení, vždy ovšem s cílem, aby zvolený způsob vymáhání pohledávky byl co nejefektivnější a nejrychlejší.

Standardně s námi poskytovanou správou a vymáháním pohledávek nemají naši klienti žádné další náklady, neboť pokud zhodnotíme, že jsou podklady prokazující pohledávku dostatečné, nepožadujeme od klienta žádnou odměnu či provizi z vymožené částky. Naší odměnou jsou pouze soudem přiznané náklady právního zastoupení, které jsou po skončení soudního řízení uloženy k náhradě dlužníku. Obvykle tedy pouze požadujeme zálohu na úhradu soudního poplatku, nicméně i tento soudní poplatek je po skončení soudního řízení hrazen ze strany dlužníka.

V případě Vašeho zájmu o uvedené služby nám můžete rovnou zaslat scan podkladů prokazujících Vaše neuhrazené pohledávky na email ak@pmlegal.cz, obratem Vás budeme kontaktovat s požadavkem na případné doplňující informace, zašleme Vám k podpisu plnou moc k jednání ve věci a následně začneme činit kroky za účelem vymožení pohledávky.
Naše služby

Zpět na hlavní stranu