image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme svým klientům komplexní právní služby. Obchodním společnostem i živnostníkům poskytujeme právní servis jak při řešení každodenních záležitostí, tak při rozhodování o strategických otázkách jejich existence a dalšího rozvoje. Vždy dbáme na minimalizaci možností vzniku a případnou limitaci dopadů podnikatelských i nepodnikatelských rizik. Zaměřujeme se především na následující oblasti:

Obchodní závazkové vztahy

 1. Příprava či revize veškerých obchodních smluv s dodavateli či odběrateli (smlouvy kupní, o dílo, obstaravatelské, o přepravě věci, úvěrové a další)
 2. Právní asistence a aktivní účast při obchodních jednáních

Ochrana hospodářské soutěže, duševního vlastnictví

 1. Právní poradenství a zastupování v oblasti hospodářské soutěže
 2. Poskytování právních služeb při ochraně proti nekalé soutěži, při ochraně obchodního tajemství a před zásahy do práv plynoucích z vlastnictví ochranných známek a z průmyslových práv

Živnostenské právo

 1. Příprava podkladů a zajištění živnostenských oprávnění (živnosti ohlašovací i koncesované)
 2. Změny předmětu podnikání, provozoven, odpovědných zástupců

Právo obchodních společností (více zde)

Správa a vymáhání pohledávek (více zde)

Insolvenční právo (více zde)

Právo cenných papírů (více zde)

Zastupování při sporech, před soudními a správními orgány

 1. Uplatňování odpovědnosti za škodu
 2. Zastupování v soudních, rozhodčích či správních řízeních
 3. Zastupování a důsledné hájení zájmů klientů při mimosoudním narovnání

Služby související (více zde)

 1. Advokátní úschovy
 2. Ověřování podpisů

Naše služby

Zpět na hlavní stranu