image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Právní vztahy k nemovitostem

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme kompletní právní servis. Konkrétně zajišťuje zejména následující právní služby:

Převody nemovitostí

 1. Příprava či revize kupních, směnných nebo darovacích smluv
 2. Převody členských práv k družstevním bytům
 3. Provedení právního due diligence stavu nemovitostí

Zatěžování, pronájem nemovitostí

 1. Příprava, revize zástavních a podzástavních smluv
 2. Zřizování věcných břemen a jejich zánik, zřizování předkupních práv
 3. Příprava, revize smluv o nájmu případně podnájmu bytových jednotek nebo nebytových prostor
 4. Výpovědi nájemních/podnájemních smluv

Katastrální právo, zastupování v řízení před soudy

 1. Zastupování před katastrálními úřady ve všech věcech
 2. Uplatňování odpovědnosti za způsobenou škodu
 3. Zajištění vyklizení nemovitosti
 4. Zastupování ve sporech mezi spoluvlastníky nebo sporech s vlastníky sousedních nemovitostí
 5. Vymáhání pohledávek vzniklých z nájemních vztahů

Služby související (více zde)

 1. Úschovy kupní ceny za převod nemovitostí
 2. Ověřování podpisů

Naše služby

Zpět na hlavní stranu