image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme svým klientům veškeré právní služby. Služby poskytujeme jak věřitelům v souvislosti s uplatňováním pohledávek za insolvenčním dlužníkem, tak dlužníkům za účelem provedení jejich efektivního konkurzu, reorganizace či oddlužení. Konkrétně zajišťuje zejména následující právní služby:

Období před zahájením insolvenčního řízení

 1. Komplexní právní služby dlužníkům, zejména jednání s věřiteli o mimosoudním řešení celé věci, zastupování v soudním či rozhodčím řízení a zastupování v rámci exekučního řízení
 2. Analýza stavu a návrh optimální varianty řešení hrozícího úpadku, zejména formou restrukturalizace společností, zvýšení základního kapitálu, kapitalizace pohledávek, postoupení pohledávek a převzetí dluhů, jakož i jiných forem restrukturalizace závazků
 3. Právní poradenství v souvislosti s přípravou insolvenčních návrhů
 4. Poradenství související se zajišťováním pohledávek

Insolvenční řízení

 1. Zastoupení věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení
 2. Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 3. Příprava veškerých úkonů a podání v průběhu insolvenčního řízení
 4. Poradenství dlužníkům při reorganizaci a sestavení reorganizačního plánu
 5. Zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku
 6. Zastupování v incidenčních sporech

Oddlužení nepodnikatelských subjektů (tzv. osobní bankrot)

 1. Návrh na povolení oddlužení, které může být pro dlužníka optimálním řešením jeho finanční situace

Naše služby

Zpět na hlavní stranu