image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Korporátní právo

Právnické osoby musí ve vnitřních vztazích i při jednání vůči třetím osobám dodržovat řadu povinností a jsou vystaveny mnoha rizikům při jejich nesplnění. Poměrně často a z různých důvodů dochází během jejich existence k organizačním i personálním změnám v jejich orgánech, přeměnám, restrukturalizacím či akvizicím. Proto poskytujeme svým klientům komplexní právní servis zejména v těchto oblastech korporátního práva:

Založení společnosti, vztahy mezi společníky či akcionáři, koncernové právo

 1. založení společnosti (více zde)
 2. příprava dohody mezi společníky či akcionáři
 3. účast v dozorčí radě či jiném kontrolním orgánu společnosti s důrazem na ochranu oprávněných zájmů klienta
 4. vytvoření holdingové struktury společností za účelem limitace podnikatelských i nepodnikatelských rizik
 5. příprava ovládací smlouvy

Organizační a jiné změny u společnosti, podnikatelská oprávnění

 1. ohlášení živností, zajištění koncesí či jiných podnikatelských oprávnění
 2. změny zakladatelského dokumentu společnosti a údajů zapisovaných do obchodního rejstříku
 3. organizační a personální změny v orgánech společnosti
 4. změna druhu, formy nebo podoby akcií
 5. zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti

Akvizice, přeměna, restrukturalizace, likvidace společnosti

 1. převod či zástava obchodního podílu a akcií
 2. právní audit cílové společnosti, podpora při prováděném due dilligence
 3. převod podniku nebo jeho části
 4. změna právní formy či přeměna společnosti
 5. likvidace společnosti včetně jejího výmazu z obchodního rejstříku

Roční povinnosti společnosti, vztahy mezi orgány, corporate governance

 1. právní podpora statutárnímu orgánu při řízení a správě společnosti
 2. příprava smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
 3. příprava pravidelné roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy, zprávy představenstva a dozorčí rady
 4. příprava a zajištění organizace valné hromady
 5. zastupování společníků či akcionářů na valných hromadách nebo ve sporu se společností

Naše služby

Zpět na hlavní stranu