image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: ak@pmlegal.czZde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .

Naše služby

 1. Cenné papíry
 2. Insolvenční právo
 3. Korporátní právo
 4. Obchodní právo
 5. Občanské právo
 6. Pracovní právo
 7. Právní vztahy k nemovitostem
 8. Rodinné právo
 9. Správa a vymáhání pohledávek
 10. Zakládání a prodej společností
 11. Ostatní služby


 12. Přestože se nám dosud nestalo, že bychom řešili nespokojenost klientů s kvalitou námi poskytnutých služeb, musíme i my dostát požadavkům zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, v platném znění, a upozornit klienty z řad spotřebitelů na skutečnost, že v případě sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, jsou oprávněni zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u příslušného orgánu, kterým je Česká advokátní komora (www.cak.cz).Zpět na hlavní stranu