image top 01 image top 02 image top 03


Mgr. Bc. Petr Mach
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Tel: 736 539 403
Email: [email protected]Zde prosím zanechte Váš kontakt.
Neprodleně se Vám ozveme.

Při nakládání s osobními údaji dodržujeme příslušné právní předpisy a řídíme se těmito zásadami .
Profil kanceláře

Naše kancelář je moderní, dynamickou advokátní kanceláří, která poskytuje komplexní právní služby a poradenství ve všech oblastech práva.

V rámci své činnosti poskytujeme právní služby fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. Jednáme se svými klienty s maximální vstřícností a pochopením vztahu klienta k řešené problematice.

Ke každé záležitosti přistupujeme individuálně, přičemž hlavním cílem naší práce není poskytnout pouhou právní radu, ale najít komplexní řešení konkrétního případu. S poskytovanou právní pomocí současně dbáme na optimalizaci nákladů našich klientů stejně jako na informovanost o jednotlivých možnostech řešení.

Vysoká časová flexibilita a důraz na kvalitu poskytovaných služeb jsou základními pilíři naší práce. Jako samozřejmost pak bereme včasné informování klienta o průběhu řešení záležitosti, dodržování dohodnutých termínů a důsledné respektování povinnosti mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, s nimiž jsme během poskytování právních služeb seznámeni.